Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων

Μισθολογική Περίοδος Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2019

Η ΑΠΔ υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την 1η έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

Για τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 8 Μαρτίου 2019

(παράταση με Δελτίο Τύπου)

Για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου 2019 η ΑΠΔ υποβάλλεται:

Μέχρι 1 Απριλίου 2019

( `Αρθρο 14 του Ν. 4075/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 35 του Ν.4111/2013, Εγκ. ΙΚΑ Ε40/907/14-12-2015, Εγκ. ΙΚΑ Ε40/879/19-12-2016, Αρ .Πρωτ .: 624/1513068 - 19/12/2018)

Κατ΄ εξαίρεση, παραμένει η δυνατότητα υποβολής ΑΠΔ με μαγνητικά μέσα ή σε έντυπη μορφή των εργοδοτών «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ» (Πολυκατοικίες κ.λπ.) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της έδρας τους και εντός των ως άνω νέων προθεσμιών (υποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση).

Εάν η τελευταία (ημερολογιακή) ημέρα των ανωτέρω ημερομηνιών είναι εξαιρέσιμη ή αργία για τις δημόσιες υπηρεσίες τότε η προθεσμία αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα.

(Εγκ. ΙΚΑ 14/4-3-2013)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου