Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Ημερολόγιο Διαφημίσεων.

Το μέσο ενημέρωσης υποβάλλει μέσα στον επόμενο μήνα από το τέλος κάθε διμήνου (μέχρι τη 15η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη του ημερολογιακού διμήνου με βάση την 1092784/131/Τ&ΕΦ/ ΠΟΛ.1238/19-8-1996 εγκύκλιο) το ένα αντίτυπο του ημερολογίου που τήρησε για όλο το προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο στην αρμόδια για το σκοπό αυτό ΔΟΥ, το δε δεύτερο στο νομιμοποιούμενο για τον έλεγχο του αγγελιοσήμου ΤΣΠΕΑΘ. Επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται περισσότερα από ένα μέσα ενημέρωσης υποχρεούνται στην τήρηση του παραπάνω ημερολογίου ξεχωριστά για καθένα από τα μέσα αυτά.

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2018

Μέχρι 14 Δεκεμβρίου 2018

( `Αρθρο 12 του Ν. 2328/1995 όπως ισχύει από το άρθρο 33 παρ. 12 Ν. 2429/1996 και ΠΟΛ. 1217/1996 και ΠΟΛ. 1238/1996, ΠΟΛ. 1077/2006)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου