Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Τέλος παρεπιδημούντων επί εσόδων campings, ενοικιαζόμενων δωματίων.

Υποβάλλεται δήλωση και καταβολή στο Δήμο ή στην Κοινότητα για τα τέλη των ακαθάριστων εσόδων.

Για τις υποχρεώσεις μηνός Νοεμβρίου 2018, εφόσον οι υπόχρεοι υπόκεινται σε ΦΠΑ μέσα στην προθεσμία που αποδίδεται ο ΦΠΑ.

Για υπόχρεους οι οποίοι χρησιμοποιούν διπλογραφικό σύστημα:

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2018

Σημείωση

Οι υπόχρεοι σε καταβολή τέλους παρεπιδημούντων ή τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον υπόκεινται σε Φ.Π.Α., υποβάλλουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία δήλωση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «TAXISnet» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ταυτόχρονα με την υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α.. Ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω διαδικασίας, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την είσπραξη των τελών μέσω αυτής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4555/2018 ήτοι 19/7/2018. ( άρθρο 193 Ν.4555/2018)

Για μη υπόχρεους σε Φ.Π.Α.:

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα:

Μέχρι 10 Δεκεμβρίου 2018

( άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 1080/1980, άρθρο 17 Ν. 2093/1992, άρθρο 17 παρ. 6, 7 Ν. 2130/1993).


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου