Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Υποβολή Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού - Έντυπο Ε4

Για το έτος 2018, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του εντύπου Ε4: Πίνακας προσωπικού, έως και την 15η Νοεμβρίου 2018.

Οι υπηρεσίες συνεχίζουν να παραλαμβάνουν χειρόγραφα μόνο για εργοδότες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διότι α) έχουν απογραφεί στον ΕΦΚΑ χωρίς Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) (πχ διαχειριστές πολυκατοικιών) ή β) που διαθέτουν μόνο Αριθμό Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (ΑΜΟΕ).

Στις ανωτέρω δύο περιπτώσεις, το έντυπο Ε4: Πίνακας Προσωπικού, κατατίθεται με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχουν εάν οι εργοδότες έχουν δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

( Αποφ.Υπ.Εργασίας 32143/Δ1.11288/22-6-2018, Αποφ.Υπ.Εργασίας 40090/Δ1.14024/19-7-2018, Αριθμ. οικ.54891/Δ1.18905/2018)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου