Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Γνωστοποίηση Μερικής Απασχόλησης

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου για «Μερική Απασχόληση» επιβάλλεται να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών ηλεκτρονικά στον ιστότοπο https://eservices.yeka.gr (Έντυπο Ε9 - Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας).

Διαφορετικά τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση.

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας) υποβάλλονται υποχρεωτικά σαρωμένα ως συνημμένα, τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί όλες οι απαραίτητες υπογραφές.

( `Αρθρο 2, Ν.3846/2010, Απόφ.Υπ.Εργασίας 5072/25-02-2013, Απόφ. 28153/126/28-08-2013, Απόφ.Υπ.Εργασίας 29502-85/01-09-2014)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου