Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Κατάθεση συμφωνητικών μεταξύ τραγουδιστών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου.

Μεταξύ τραγουδιστών των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυμβαλλόμενου, για την άσκηση του επαγγέλματός τους καταρτίζεται συμφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή, στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του Ομοίως συμφωνητικό καταρτίζεται και μεταξύ αμειβόμενου αθλητή γενικά ή προπονητή και οποιουδήποτε τρίτου και κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. ως άνω. Τα παραπάνω συμφωνητικά κατατίθενται

εντός δέκα (10) ημερών από την σύνταξή τους.

( `Αρθρο 82, παρ. 7 Ν. 2238/94).

Σημείωση: Για το θέμα αυτό μετά την κατάργηση του Ν.2238/1994, αναμένονται διευκρινίσεις.


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου