Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς στα παρακολουθούμενα!

Το ερώτημα αφαιρέθηκε

Το ερώτημα αφαιρέθηκε από τα παρακολουθούμενά σας!

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς!

Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το ερώτημα υπάρχει ήδη!

Το ερώτημα υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Χρόνος χορήγησης διαλείματος σε εμπορικές επιχειρήσεις.    

Από: User: 06-3662 (45 δημοσιεύσεις)

Δημοσιεύτηκε: 26/01/2012 14:43

Δημοσίευση σας 24/11/2009      Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99 ορίζεται ότι, όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, χορηγείται υποχρεωτικά διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν επιτρέπεται να χορηγούνται συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.

Ο χρόνος διαλείμματος δεν είναι εντός του οκταώρου και συνεπώς δεν αμείβεται, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί κάτι τέτοιο στην ατομική σύμβαση εργασίας ή εάν αυτό προβλέπεται από την ΣΣΕ ή ΔΑ σύμφωνα με την οποία αμείβεται ο εργαζόμενος.

Να σημειώσουμε ότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται να βρίσκονται εκτός χώρου εργασίας κατά το διάλειμμα .

Παρακαλώ να με ενημερώσετε αν ισχύει ως σήμερα από τη σύμβαση εμπορικών επιχειρήσεων ΣΣΕ 2002-2003 (διετής) άρθρο 3 ότι στις ειδικότητες όλων των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ χορηγείται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους διάλειμμα 20 λεπτών το οποίο θεωρείται κανονικά ως χρόνος εργασίας.(δηλαδή είναι εντός του οκταώρου) και τι ισχύει σήμερα στην ΕΓΣΣΕ, στις ΣΣΕ παροχής υπηρεσιών, επισιτιστικών, καφενείων.

Από: ΚΑΙΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (166 δημοσιεύσεις)

Δημοσιεύτηκε: 26/01/2012 15:48

Φόρτωση...

© Copyright 2014 Epsilon Net | Όροι Χρήσης