Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς στα παρακολουθούμενα!

Το ερώτημα αφαιρέθηκε

Το ερώτημα αφαιρέθηκε από τα παρακολουθούμενά σας!

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς!

Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το ερώτημα υπάρχει ήδη!

Το ερώτημα υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Komvos

Λογιστικές εγγραφές μετά από φορολογική αναμόρφωση    


Από: User: 59951 15 δημοσιεύσεις

Δημοσιεύτηκε: 18/05/2010 15:39

Α.Ε. έχει λογιστικές ζημίες σε μια χρήση. Με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος γίνεται φορολογική αναμόρφωση και πάλι η χρήση εμφανίζει ζημιες. Η δαπάνη που δεν εκπίπτει είναι ο φόρος της αναπροσαρμογής ακινήτων. Τι εγγραφή θα πρέπει να γίνει για να συμφωνεί ο λογαριασμός Υπόλοιπο ζημιών εις νέο με τη ζημιά που δηλώνεται με τη φορολογία εισοδήματος.
Η εγγραφή αυτή πρέπει να γίνει μετά την κατάθεση της δήλωσης εισοδήματος ή όταν κλείνει ο ισολογισμός και να εμφανίζεται στον πίνακα δίαθεσης αποτελεσμάτων?

Από: ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ξ. 1001 δημοσιεύσεις

Δημοσιεύτηκε: 18/05/2010 16:07


© Copyright 2012 Epsilon Net | Όροι - Πολιτική περιεχομένου - Απόρρητο