Έναρξη παρακολούθησης

Το ερώτημα προστέθηκε στα παρακολουθούμενα σας, με επιτυχία!

Διακοπή παρακολούθησης

Το ερώτημα αφαιρέθηκε από τα παρακολουθούμενά σας, με επιτυχία!

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς!

Το ερώτημα προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το ερώτημα υπάρχει ήδη!

Το ερώτημα υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αντιμετώπιση διαφορών λογιστικού αποτελέσματος κατόπιν ελέγχου

Ιστορικό θέματος

κλείσιμο

Ερωτήματα του Χρήστη '22196' προς συζήτηση : 1ο ερώτημα : ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΡΙΝΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΖΗΜΙΟΓΟΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ & Φ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η Α.Ε. ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ €300000,00 ΕΝΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΗ €40000,00. ΠΛΗΡΩΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΦΕ. ΕΡΩΤΗΜΑ: ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΕΙ Η ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΟΥΝ;
Ο φορολογικός έλεγχος δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να προσδιορίσει ή να ορίσει τα κανονικά αποτελέσματα οποιασδήποτε επιχείρησης. Το μόνο που κάνει είναι να ορίζει (συχνάκις αυθαιρέτως) την φορολογητέα της ύλη. Συνεπώς, η επιχείρηση όχι μόνο δεν οφείλει να απεικονίσει στις λογιστικές της καταστάσεις την "παραμορφωμένη" εικόνα του φορολογικού ελέγχου αλλά και δεν πρέπει να το κάνει αφού μια τέτοια ενέργεια είναι πλήρως αντιεπιστημονική. Μόνη υποχρέωση της επιχείρησης είναι να καταχωρίσει την οικονομική επιβάρυνσή της εκ του ελέγχου χρεώνοντας τις "Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων" (λογ. 42.04) [και μεταφέροντας το υπόλοιπο του λογαρισμού στα "Αποτελέσματα προς διάθεση" (λογ. 88.06) κατά το τέλος της χρήσεως] και πιστώνοντας τις "Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη" (λογ. 54). Δεδομένου δε ότι ο λογαριασμός 42.04 είναι προαιρετικός, οι εν λόγω διαφορές μπορούν να καταχωρισθούν αναλόγως είτε στον 42.00 (υπόλοιπο κερδών εις νέον) είτε στον 42.01 (υπόλοιπο ζημιών εις νέον).
Συμφωνώ με το συνάδελφο. Το γεγονός της μη αποδοχής της λογιστικής ζημιάς από το φορολογικό έλεγχο δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τα μέχρι τότε λογιστικά δεδομένα που είχαν προκύψει εξαιτίας των ζημιών. Το ποσό των 300.000 € λοιπόν θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στους λογαριασμούς 42.01 και θα συμψηφισθεί μόνο με τυχόν κέρδη που θα προκύψουν σε επόμενες χρήσεις. Είναι βέβαια προφανές ότι η ζημία αυτή είναι μη φορολογικά αναγνωρίσιμη συνεπώς σε περίπτωση τέτοιου συμψηφισμού με κέρδη επομένων ετών, θα γίνεται φορολογική αναμόρφωση.
Φόρτωση...

© Copyright 2014 Epsilon Net | Όροι Χρήσης